Rodzaje dyskryminacji w pracy

Jestem pewien, że niejednokrotnie natrafiłeś na przejaw nietolerancji w miejscu pracy w ciągu swojej kariery zawodowej. Tu, w naszym kraju takie działania są niedozwolone i na pewno każdy kraj ma takie same reguły.

Oto skrótowa ewidencja rodzai nietolerancji w miejscu pracy:

Dyskryminacja rasowa

Dzieje się tak, kiedy pracownicy albo nawet dyrektorzy i menedżerowie traktują osoby innej rasy na sposób niesprawiedliwy. Oni ich nie doceniają a to oddziałuje na to jak są traktowani.Czytaj dalej »

Reklamy